MySista Wedding Party…

Selamat menempuh Hidup baru yakz MySista UnTeen… semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah…

Hari ini mo kondangan… bareng my baby… sengaja pick her up to my sista’s wedding party…truz liat di Blognya ada ini ;))

hOnEy’s HuM

mUniNg FL’koEH…hEheHHE…AQ OL di kAmArnYa hOnEy…AbiS brEaKFast witH dE big FaMiLy nYa hOnEy kOEh…sKRg Aq mANtENg dEpAN koMpinYa diA..xixiixixi…

tAdi pAgi jam 6 bArU nyAmpE LampuNg…bErANgkAt sEmAleM dARi kArAWACi…mASiH ngANtuKs…pENgEN bObO’ tApi NtAR jAm 10 mO koNdAngAN kE sOdArAnYa hOnEy koEh yAng Lagi nikAhAN…

UuuUUUu…tADi pAS nyAmpE…LiAt-LiAt kE tAmAN sEkELiLiNg rUmAH, nENgoKin KoLam iKan, nEmEniN hOnEy mAEn hULa-HuLa di LapAngAN tEniS, jALAn-jAlAN kE kOLaM rEnANg sAMpiNg rUmAh…eh AdA mANggA jAtoH…HUWaAaaa…mAtEng…xixiiixixi…tRus…mAm mAnggA dEy…

tRus…bArENg-bArEng brEaKFast mA AbANg + wiFe…NyoKAp…hOnEy..KAkA’…SambiL ngObrOL…AbiS itU bAcA kORan, miNuM tEh mANiEst pAnAs sAmbiL ngEMiL KAcANg…xiixixii…sEnENgGGg…

AdhuCHhHh…kEnApA aq ngAntuKs BANgEtz Yakz…HmMMMm…bObO’ bENtAR KaLi yAkz…

oK dEyYYyY…aQ mO nAEk kE AtAs…kAmArkU di Lt. 2 soALnYa…xixiixii…UdaH diAKuI jadi HAk MiLiK…tAdi mASiH di bErESiN AmA si EmbAK…hEHehheHE…mAkACi yA, MbaK…dAH bErESiN kAmArkOEH…

ZzZzZ…ZzZzZz….ZzZzzZ.

I’m Hepi 4 that baby…. Luv U So much…

Tinggalkan komentar